DSC04264
DSC04268
DSC04314
DSC04328
DSC04341
DSC04350
P1010070
slid1-1
untitled-1-01
untitled-1-02
untitled-1-03
untitled-1-04
untitled-1-05
untitled-1-07
untitled-1-08
untitled-1-09
untitled-1-10
Welpen aan het roer

Disclaimer

De inhoud van www.scoutinglimburg.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Limburg tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Limburg expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Scouting Limburg garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Scouting Limburg hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eventuele links naar individuele scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting Limburg de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Limburg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Scouting Limburg niet geverifieerd.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting Limburg is het niet toegestaan links naar sites van Scouting Limburg aan te bieden met uitzondering van erkende organisatie onderdelen die een eigen site onderhouden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Scouting Limburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Limburg op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Limburg of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Limburg.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Scouting Limburg behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Foto's en teksten
Alle foto's en teksten zijn eigendom van  © Scouting Limburg en Reclamebureau Magenta, Sittard en diverse fotografen. Wilt u iets van dit fotomateriaal gebruiken, dan is toestemming vooraf vereist. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bronvermelding
Het tonen van beperkte delen en inhouden op de website van de Stichting Scouting Limburg ter illustratie van projecten is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding.
 
Het maken van enkelvoudige analoge afdrukken voor intern en niet-commercieel extern gebruik is toegestaan mits voorzien van  bronvermelding.
 
Het vervaardigen van analoge afdrukken van de producten (of afgeleiden daarvan) voor commercieel gebruik is nadrukkelijk niet toegestaan.

Nieuws

Expeditie Joti; met dank aan onze sponsoren

Expeditie Joti; met dank aan onze sponsoren

Inmiddels hebben alle prijswinnaars hun prijs in ontvangst genomen.
Op deze plek spreken weLees meer

Kids Party 13/14april '19

Kids Party 13/14april '19

 

Een superleuk speelfestijn voor bevers en welpen buiten in de natuur. Elk jaar in .. 

Lees meer

Workshop aanbod

Workshop aanbod

 

 

workshop vuur-02

Wil jij eens iets anders dan het standaard piramidevuur bouwen?
Ben je o.. 

Lees meer

MEER NIEUWS