DSC04264
DSC04268
DSC04314
DSC04328
DSC04341
DSC04350
P1010070
slid1-1
untitled-1-01
untitled-1-02
untitled-1-03
untitled-1-04
untitled-1-05
untitled-1-07
untitled-1-08
untitled-1-09
untitled-1-10
Welpen aan het roer

Missie en Visie

Missie

 

“Vitale scouts in vitale groepen in vitale regio’s”
Steunpunt Scouting Limburg is DE provinciale organisatie in de Provincie Limburg die op onderscheidende wijze het methodisch jeugd- en jongerenwerk systematisch bevordert en versterkt (Het ‘Spel van Scouting’).
Wij bieden regio’s, groepen en vrijwilligers de mogelijkheden om hun activiteiten kwalitatief te verbeteren. Dit doen we door het bieden van een aanbod aan hulpmiddelen waarmee alle betrokkenen het beste uit zichzelf halen. De focus ligt hierbij op ontwikkeling van individuele personen, functies en de organisatie. In het kader van de sociale participatie leggen wij de verbinding tussen onze vrijwilligers en andere bevolkingsgroepen en organisaties. De grondbeginselen van ‘Het Spel van Scouting’ liggen hieraan ten grond en hebben als doel het bereiken van een nog groter aantal jeugdigen en jongeren (uit alle bevolkingsgroepen) die onder afnemende begeleiding zelfstandigheid verwerven en zodoende volwaardig, gezond en vitaal kunnen participeren in onze maatschappij.


Visie

Het methodisch spel van Scouting draagt bij aan de sociale, lichamelijke, intellectuele en persoonlijkheidsvorming. De kwaliteit wordt gewaarborgd door een goed gemotiveerd en op hun taak toegerust kader, een goed spelaanbod en goede organisatorische ondersteuning. 
Steunpunt Scouting Limburg werkt lastenverlichtend, ondersteunend en stimulerend voor de basis van de organisatie; de lokale individuele scoutinggroepen. Gemotiveerde en goed op hun taak toegeruste beroepskrachten en vrijwilligers, een gezonde financiële situatie en duidelijke afspraken met betrekking tot taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden garanderen de vereiste kwaliteit van het werk van de Steunpunt Scouting Limburg.

 

Werkplan.
Jaarlijks wordt door onze organisatie een werkplan opgesteld. In het werkplan worden alle doelen en resultaten opgenomen die voor een kalenderjaar gepland zijn. Een ambitieus plan dat voor al onze medewerkers (vrijwilligers in samenwerking met beroepskrachten) richtinggevend is.

Nieuws

Workshop aanbod

Workshop aanbod

WORKSHOP KOKEN OP VUUR

Lekker primitief koken

Ben je uitgekeken op de traditionele manie.. 

Lees meer

Scoutifestatie 1+2sept. a.s.

Scoutifestatie 1+2sept. a.s.

 

Een geweldig SCOUTINGAVONTUUR in BRUNSSUM.

De scoutifestatie is een uitdagende ac.. 

Lees meer

Extra Informatiebijeenkomst privacy

Extra Informatiebijeenkomst privacy

De Privacywetgeving is al enige tijd van kracht. Vanaf mei 2018 gaan ook de maatregelen va.. 

Lees meer

MEER NIEUWS